Preview

Кардиоваскулярная терапия и профилактика

Расширенный поиск

Информация о разделе


КОМОРБИДНОСТЬ

 
Выпуск Название
 
Том 14, № 4 (2015) СОЧЕТАНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА С ДРУГИМИ НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ПОПУЛЯЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ: АССОЦИАЦИИ С ВОЗРАСТОМ И ФАКТОРАМИ РИСКА Аннотация   PDF (Rus)
С. А. Шальнова, Р. Г. Оганов, А. Д. Деев, А. Э. Имаева, М. М. Лукьянов, Г. В. Артамонова, Т. М. Гатагонова, Ю. И. Гринштейн, Д. В. Дупляков, А. Ю. Ефанов, Ю. В. Жернакова, В. А. Ильин, Р. А. Либис, А. В. Минаков, В. А. Невзорова, С. В. Недогода, С. А. Романчук, О. П. Ротарь, И. А. Трубачева, Е. В. Шляхто, С. А. Бойцов, Ю. А. Баланова, Г. А. Муромцева, С. Е. Евстифеева, А. В. Капустина, М. Н. Мамедов, С. К. Гутнова, З. А. Тогузова, Г. В. Толпаров, Н. В. Кулакова, Н. В. Шестакова, М. В. Мокшина, Л. В. Родионова, Е. В. Чумачек, А. А. Ледяева, Р. А. Касимов, А. А. Шабунова, Г. В. Леонидова, К. Н. Калашников, О. Н. Калачикова, А. И. Россошанский, Н. А. Кондакова, А. В. Попов, К. А. Устинова, Г. И. Фурменко, Н. И. Бабенко, О. Г. Азарин, Л. В. Бондарцов, А. Е. Хвостикова, О. А. Назарова, О. А. Белова, Е. А. Шутемова, М. М. Петрова, Л. К. Данилова, А. А. Евсюков, Н. В. Топольская, В. В. Шабалин, А. И. Аристов, Р. Р. Руф, А. А. Косинова, Е. Н. Шматова, Д. С. Каскаева, И. Р. Басырова, В. Ю. Кондратенко, Е. А. Лопина, Д. В. Сафонова, С. А. Гудкова, Н. А. Черепанова, Р. С. Карпов, В. С. Кавешников, В. Н. Серебрякова, И. В. Серебрякова, В. П. Шава, С. В. Шалаев, О. Л. Барбараш, А. Е. Скрипченко, Е. В. Индукаева, Т. А. Мулерова, С. А. Максимов, Н. В. Черкасс, М. В. Табакаев, Я. В. Данильченко
 
1 - 1 из 1 результатов